SPŁYWY BORY TUCHOLSKIE - KAJAKI BORY TUCHOLSKIE - SPŁYWY RYTEL - KAJAKI RYTEL

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO

1. Kajaki wraz z wyposażeniem (wiosła, siedziska, kamizelki asekuracyjne, worki, wózki, itp.) będące przedmiotem wypożyczenia są własnością „Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego Krystyna Nowak” z siedzibą Rytel, ul. Rynkowa 3 (zwanej dalej wypożyczającym).
 

2. Pełnoletnia osoba wynajmująca kajaki podpisuje nad rzeką regulamin zawierającą dane Wynajmującego, informację o rodzaju i liczbie powierzanego sprzętu oraz klauzulę: “Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego Krystyna Nowak”  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Bezpieczeństwo Wynajmującego. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem.

3. Osoba wypożyczająca, rezerwująca sprzęt dla poszczególnej grupy osób zwana jest dalej Organizatorem. Organizator odpowiada za daną grupę i powierzony im sprzęt.

4. Kajaki wynajmujemy według cen podanych na stronie. Finalny koszt zależy od ilości kajaków, liczby dni i odległości od baz. Minimalnym okresem wynajmu jest jeden dzień, od rana do wieczora, przykłady:
– trzygodzinny wynajem traktujemy jak jeden dzień,
– kajaki dostarczone o 14.00 i zabrane kolejnego dnia o 13.00 to kajaki wynajęte na dwa dni,

– jeśli dostarczamy kajaki dzień przed wypłynięciem, wieczorem, to oczywiście za ten dzień nie pobieramy opłaty.

5. Rezerwując kajaki ustalamy telefonicznie i mailowo wszystkie szczegóły: liczbę dni, ilość kajaków, planowaną trasę, miejsce i godzinę podstawienia kajaków. W dzień spływu na niektóre zmiany we wcześniejszych ustaleniach może być już za późno. Ustalenia dokonywane są tylko z jedną osobą reprezentującą grupę.

6. Kierowców zabieramy po spływie razem z kajakami. Odwiezienie kierowców nie generuje dodatkowych kosztów o ile parking znajduje się na trasie powrotnej do bazy. Zawsze staramy się doradzić najwygodniejsze i najtańsze rozwiązanie

7. Dzieci do 14 lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Na jedno dziecko przypada jeden opiekun. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką osób dorosłych.

8. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się.

9. Klient/Organizator dysponujący sprzętem pływającym może zabrać na kajak tylko jedną osobę nieumiejącą pływać pod warunkiem, że pasażer przez cały okres pływania będzie miał założoną kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną                 

10. Kopia rewersu podpisana przez Klienta/Organizatora pozostaje u Wypożyczającego i jest potwierdzeniem zawarcia przez Klienta/Organizatora umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

11. Klient/Organizator odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu według cennika:
Uszkodzenie/zagubienie wiosła: 120zł
Uszkodzenie/zagubienie kapoka: 60zł
Uszkodzenie/zagubienie kapoka dziecięcego: 100zł
Uszkodzenie/zagubienie dodatkowego oparcia dla dziecka: 120zł
Uszkodzenie/zagubienie pokrywy zamykającej luk bagażowy : 70zł
Uszkodzenie/zagubienie fartucha na jedynki: 150zł
Utracenie/zagubienie kajaka:
-dwuosobowy Aquarius pro Tour 470: 2600zł
-dwuosobowy Active Finder Duo: 1700zł
-trzyosobowy Family: 2600zł
-jednoosobowy Aquarius Trek: 2200zł
-jednoosobowy Aquarius Traper: 2000zł
Uszkodzenie kajaku w zależności od stopnia uszkodzenia.

12. Klient/Organizator odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu i podpisanie rewersu jest potwierdzeniem, że Klient/Organizator otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

13. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.

14. Klient/Organizator oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient/Organizator wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

15. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej przez Klienta/Organizatora odbywa się na odpowiedzialność Klienta/Organizatora.

16. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.

17. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczający nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku.

18. Jeżeli Klient/Organizator nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym wypożyczającego. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczającego. W przypadku, kiedy Klient/Organizator nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.

19. Użytkownikom sprzętu zabrania się:

– wędkowania z kajaków

– zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów

– picia alkoholu w czasie dysponowania kajakiem

– wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem

– zaśmiecania, akwenów oraz miejsc postoju
 
– niszczenia, dewastacji, instalacji (ławki, stoły, pomosty) na terenie miejsc postoju i biwakowania
 

 – wycinania drzew w miejscach postoju i biwakowania

20. W przypadku wynajmu kajaków nie występujemy w roli “organizatora spływu”, co oznacza między innymi, że nie zapewniamy instruktorów i ubezpieczenia. Właściwy przebieg spływu, dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, dbanie o bezpieczeństwo, zachowanie trzeźwości, zakładanie kamizelek asekuracyjnych spoczywa na wynajmujących kajaki.