Propozycje tras spływu

Długie odcinki

img_498805

Swornegacie – Rytel (27,3km)

Czas spływu: około 7-8h

img_498805

Mylof – Woziwoda (25,4km)

Czas spływu: około 7h

img_498805

Rytel – Gołąbek (28km)

Czas spływu: około 7,5h

img_498805

Woziwoda – Piła Młyn (29,3km)

Czas spływu: około 7-8h

Swornegacie – Rytel (27,3km)

Swornagacie – przed nami 2 km łatwej trasy przesmykiem i już ukazuje się jezioro Witoczno.

Jezioro Witoczno (pow. 97 ha, głęb. 5 m) – przepływamy pod mostem i docieramy do jeziora
Witoczno do którego wpływa rzeka Zbrzyca , dł. ok. 45 km, która jest również malowniczym szlakiem
kajakowym. Nad jeziorem Stanica Wodna PTTK, wypożyczalnia sprzętu wodnego i pole biwakowe.

Jezioro Dybrzyk (pow. 216,5 ha, głęb. 19 m) – w Drzewiczu mijamy kolejne pole biwakowe,
przepływamy pod mostem drogowym na trasie Swornegacie – Brusy do jeziora Dybrzyk.

Jezioro Kosobudno (pow. 56,07 ha, głęb. 8 m) – na jeziorze nurt prawie niewyczuwalny, na końcu
jeziora leśne pole biwakowe.

Męcikał – malowniczo położona wieś, znana już w Xll w. Na terenie wsi odkryto jedno z
najważniejszych skupisk osadnictwa z epoki kamienia, przede wszystkim mezolitycznego. Duże
skupiska obozowisk w trzech miejscach: bezpośrednio nad brzegami rzeki Brdy i
południowym brzegiem jeziora Kosobudno.

Mylof – to osada położona w lasach. Znajduje się tam pole biwakowe, zapora spiętrzająca wody Brdy
(zapora w formie schodów i pochylnią przeznaczoną dawniej do spuszczania tratew). Tu bierze
początek liczący 21 km Wielki Kanał Brdy. W Mylofie znajduje się największy w kraju zakład hodowli
pstrąga tęczowego. W Mylofie trzeba przenieść kajaki na drugą stronę zapory spiętrzającą wodę
a następnie przepływamy ostatnim odcinkiem(szybszy nurt rzeki) do wsi Rytel gdzie znajduje się
nasza baza kajakowa.

Rytel – duża wieś nad Wielkim Kanałem Brdy i Brdą. Jest punktem etapowym wielu spływów
kajakowych. W miejscowości Rytel znajduje się leśne pole namiotowe usytuowane za wsią na lewym
brzegu. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od Macieja Retil, który w 1430 r. otrzymał od komtura
tucholskiego przywilej na założenie karczmy. O Rytla Brda prowadzi głęboka doliną dokonując liczne
wywijasy. Rzeka jest wąska i niczym nie przypomina tej nad jeziorem Witoczno koło miejscowości
Swornegacie.

Mylof – Woziwoda (25,4km)

Rytel – Gołąbek (28km)

Woziwoda – Piła Młyn (29,3km)

Świt– miejscowość malownicza , warto w niej się zatrzymać, by zwiedzić skupisko 700-letnich dębów
i atrakcyjny mieszany bór zachęcający do odbycia pieszej wycieczki. Od Świtu rzeka przyspiesza,
znaczny spadek poziomu wody, strome brzegi oraz liczne bystrza powodują liczne atrakcje dla
kajakarzy. Koło miejscowości Świt znajduje się skupisko głazów w rzece zwane uroczysko „Piekiełko”.
Etap bardzo atrakcyjny dla kajakarzy. Znaczny (2%), spadek wody. Rzeka ściśnięta miedzy wysokimi brzegami, wartki nurt, liczne bystrza z głazami. Nad korytem rzeki pochylają się korony wysokich,
starych drzew porastających brzegi. Odcinek ten, zaliczany do rzek o charakterze górskim, może
przedstawiać różny stopień trudności, od łatwego do bardzo trudnego, w zależności od poziomu
wody. Może okazać się najciekawszym odcinkiem rzeki szlaku Brdy.

Piła-Młyn – nurt rzeki słabnie, rozpoczyna się rozlewisko Jeziora Koronowskiego. Sztuczne spiętrzenie
Brdy przez zaporę w Pieczyskach. Długość Jeziora Koronowskiego wynosi 36 km, a długość linii
brzegowej 102 km, maksymalna głębokość 20 m.